Fri04122020

Lần cập nhật cuối12:38:17 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Đào tạo Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Thủ thuật tin học văn phòng (7): Các hàm excel thường dùng trong kế toán

I. HÀM LOGIC. 1. Hàm AND: - Cú pháp: AND (Logical1, Logical2, ….) - Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. - Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0)...

Thủ thuật tin học văn phòng (6): Những phím tắt thường sử dụng khi làm kế toán bằng excel

Ctrl + A Chọn toàn bộ bảng tính Ctrl + C Sao chép. Enter: dán một lần. Ctrl + V dán nhiều lần Ctrl + F Bật hộp thoại tìm kiếm Ctrl + H Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế. Ctrl + N Tạo mới một bảng tính trắng Ctrl + P Bật hộp thoại...

Thủ thuật tin học văn phòng (5) - Excel

Hiển thị đối số của các hàm Để xem đối số trong một công thức, hãy nhấn Ctrl- Shift- A. Ví dụ, nếu bạn gõ =RATE và nhấn Ctrl- Shift -A, bạn có thể nhìn thấy tất cả các đối số cho hàm này (ví dụ =RATE (nper, pmt, pv, fv, type,...

Thủ thuật tin học văn phòng (4) - Một số phím tắt hữu dụng trong Word

Microsoft Office • Ctrl+Z, Ctrl+Y: tương đương với chức năng Undo và Redo trong Word nhưng cũng hiệu quả trong các phần mềm khác như Photoshop, Exel... • Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U: in đậm, in nghiêng, gạch chân các chữ đã bôi đen. • Ctrl+P: in những gì hiển thị trên cửa sổ. • Ctrl+Backspace: xóa cả từ thay...

Thủ thuật tin học văn phòng (3) - Chia cột văn bản

Thao tác này giúp bạn trình bày văn bản theo dạng cột (thường thấy trên báo). Trước khi thực hiện, bạn đặc con nháy soạn thảo ở vị trí cuối đoạn, cuối vùng cần thực hiện, bấm một hay hai lần phím Êntr (nếu không thực hiện thao tác này,...