Sun25102020

Lần cập nhật cuối06:08:14 PM GMT

Ngoại ngữ

CTM khai giảng lớp học Tiếng Trung

Do chính sách mở cửa của Chính phủ Việt Nam, nên các công ty Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều và số lượng du khách Trung Quốc đến Việt nam cũng tăng lên đáng kể . Vì vậy, nếu bạn trang...