Sat20012018

Lần cập nhật cuối03:46:11 AM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin kinh tế - thị trường

Tin kinh tế - thị trường

Gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp năm 2013

Tại Nghị quyết 02/NQ-CP được ban hành ngày 7/1/2013, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: gia hạn nộp thuế TNDN, thuế GTGT, hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản… Theo đó, Nghị quyết gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với...

Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định về thuế thu nhập cá nhân

Ngày 9-1, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN để gửi xin ý kiến rộng rãi. Tăng mức giảm trừ gia cảnh Dự thảo Nghị...

Một số quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng nội dung Đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia và trả phí công bố thông tin. Đây là một trong những điểm mới được Chính phủ quy đinh tại Nghị định 05/2013/NĐ-CP. Theo quy định cũ, doanh nghiệp có thể...

Một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm nộp thuế của chủ doanh nghiệp

Một số vấn đề liên quan tới trách nhiệm nộp thuế mà bạn và người phụ trách về kế toán cần phải giải quyết: Thuế thu nhập cá nhân Nếu bạn là người chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp, bạn sẽ phải báo cáo các hoạt động của doanh nghiệp...

Thông báo về việc nâng cấp công cụ nhập tờ khai ĐKT TNCN phiên bản 2.5

Tổng cục thuế đã thực hiện nâng cấp công cụ nhập tờ khai ĐKT TNCN (TNCN 2.5) sáng ngày 05/01/2013. Sau khi nâng cấp, File gửi được kết xuất từ công cụ TNCN 2.4 sẽ bị xác nhận lỗi. Các cơ quan chi trả thu nhập có thể download phiên bản...

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với BHXH bắt buộc

I- ĐIỀU HIỆN HƯỞNG: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Lao động nữ mang thai; - Lao động nữ sinh con; - Người lao động nhận nuôi con dưới bốn tháng tuổi; - Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện...

Định mức tiền ăn giữa ca và cách tính thuế TNCN trên tiền ăn giữa ca

Theo Thông tư 62 /2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 V/v Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của...

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2013

Ngày 04/12/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2012/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2013. Theo đó, từ 01/01/2013 mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên như sau: + Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động tại vùng I + Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng...

Thông báo của TCT về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2012

Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 17/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ...

Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ và báo cáo kế toán

Công tác kế toán ở bất kỳ đơn vị nào bao giờ cũng bao gồm các giai đoạn cơ bản: Lập chứng từ, ghi sổ và lập các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. Tổ chức hệ thống chứng từ (có tính chất bắt buộc và hướng dẫn) phù...

Tổ chức kiểm tra kế toán

Tổ chức kiểm tra kế toán là một trong những mặt quan trọng trong tổ chức kế toán nhằm đảm bảo cho công tác kế toán được thực hiện đúng qui định, có hiệu quả và cung cấp được thông tin phản ánh đúng thực trạng của doanh nghiệp. Về lâu...

Các khía cạnh cốt yếu trong việc ghi chép kế toán cho doanh nghiệp

Theo dõi các giao dịch diễn ra trong doanh nghiệp là một việc rất quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu luồng tiền mặt hiện tại như thế nào và đảm bảo doanh nghiệp đang hoạt động tốt. Việc ghi chép sổ sách trở nên rất dễ dàng với các phần...

Chính sách mới có hiệu lực từ đầu năm 2013

Từ ngày 1/1/2013, một số chính sách mới có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội sẽ bắt đầu có hiệu lực. Về Quản lý thị trường: Chính thức áp dụng Luật Giá 2012, thay thế cho Pháp lệnh Giá. Theo đó, nhà nước sẽ không còn thực hiện việc áp...

Mô tả công việc của kế toán công nợ

Trong những công ty có nhiều đối tác, quan hệ khách hàng rộng thì cần phải có một kế toán công nợ. Họ sẽ quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Công ty Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh thường xuyên khai giảng các lớp kế...

Cơ cấu tổ chức và điều hành Bộ máy kế toán trong doanh nghiệp thực tế

Phòng tài chính kế toán được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung : Toàn bộ công việc hạch toán trong công ty từ hạch toán ban đầu, xử lý thông tin, lên tổng hợp - chi tiết, đến lập báo cáo đều tiến hành tập trung tại...

Chính sách thuế môn bài năm 2013

Ngày 6/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4367/TCT-CS về việc thu thuế môn bài năm 2013. Theo đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tiếp tục thực hiện bậc thuế môn bài đã xác định khi lập bộ thuế môn bài năm 2012 để thu...

Công việc cơ bản của người đứng đầu bộ phận kế toán

Bạn vừa nhận nhiệm vụ như một Kế toán trưởng hay một Phụ trách kế toán chính của công ty. Sau đây là những nội dung công việc chính bạn cần quan tâm: 1- Xem Bản điều lệ - Phân phối lợi nhuận của công ty như thế nào ? 2- Xem...

Kế toán trưởng doanh nghiệp và một số quy định

Kế toán trưởng bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. Trong trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì được cử người phụ trách kế toán nhưng thời hạn tối đa chỉ...

Hướng dẫn chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 199/2012/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập...

Hướng dẫn áp dụng lương tối thiểu vùng 2013.

Ngày 10 tháng 12 năm 2012, Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã Hội vừa ban hành Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,...

Cách tính tỷ lệ lao động khuyết tật để miễn thuế

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật là một trong những ưu đãi được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. Tỷ lệ %...