Sun26052019

Lần cập nhật cuối01:37:11 AM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin kinh tế - thị trường

Tin kinh tế - thị trường

Hướng dẫn về việc tạm thời chưa thu thuế GTGT tháng 4,5,6 năm 2012

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể Nghị quyết trên của Chính phủ. Để triển khai...

Hướng dẫn về việc tạm thời chưa thu thuế GTGT tháng 4,5,6 năm 2012

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể Nghị quyết trên của Chính phủ. Để triển khai...

Kê khai thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo nghị quyết 13/NQ-CP

Một số điểm lưu ý đối với doanh nghiệp khai thuế GTGT được gia hạn theo nghị quyết 13/NQ-CP được quy định trong Công văn 1629/TCT-KK: Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh...

Kinh doanh 2012: Doanh nghiệp “sợ” điều gì?

Lãi suất vay vốn quá cao được các DN cho là yếu tố cản trở lớn nhất đối với sản xuất kinh doanh năm 2012. Có đến 90% DN vừa và nhỏ không được vay vốn từ chương trình vốn ưu đãi cho DN vừa và nhỏ...

Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong khuôn khổ FTA

Bộ Tài chính vừa ban hành 4 Thông tư để tiếp tục thực hiện cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam trong khuôn khổ các khu vực thương mại tự do (FTA). Theo đó, Bốn biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt này bao...

Quy định mới về các đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập, trong đó quy định cụ thể về các đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp kiểm...

Dự kiến sửa đổi một số nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thời gian qua đã đi vào cuộc sống. Theo đó, chính sách thuế TNDN đã phát huy tác động tích cực đối với...

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011

Ngày 12 tháng 03 năm 2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 04/2012/QĐ- TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp quý...

Một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế

Luật Quản lý thuế (QLT) số 78/2006/QH11 ra đời được hơn 4 năm, được đánh giá là có vai trò quan trọng trong điều hành chính sách thuế, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. ...

Vật liệu xây dựng được miễn thuế xuất khẩu

Đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan sẽ được...

Hướng dẫn hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

Hoá đơn bán hàng sẽ được thể hiện dưới 3 hình thức là: Hoá đơn tự in; Hoá đơn điện tử và Hoá đơn đặt in. Ngoài những nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn như Tên loại hoá đơn; Ký hiệu mẫu số; Tên liên hóa đơn; Số thứ...

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục được gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng

Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 trong đó đã quy định rõ đối tượng và thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của từng quý. Cụ thể: Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số...

Một số nội dung thay đổi, bổ sung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2012

Để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh hàng hoá, nhằm khuyến khích sản xuất phát triển đồng thời thực hiện tốt chiến lược cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, đáp ứng trong tình hình hội nhập quốc tế, ngày 5/01/2012, Bộ...

Thống nhất cách giải quyết một số vấn đề vướng mắc về hoá đơn

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn đã thực thi được 2 năm, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có nhiều vướng mắc phát sinh. Để giải...

Doanh nghiệp gửi tiền tại ngân hàng phải chịu thuế

Ngày 27/12/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, trong điều khoản quy...

GDP năm 2011 tăng 5,89%

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội năm 2011. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 ước tính tăng 5,89% so với năm 2010. Tổng cục Thống kê đánh giá, tuy thấp hơn mức ...

Thêm nhiều dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Ngày 27/12/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng. Nghị định bổ sung thêm các đối tượng không chịu thuế: - Bảo hiểm người học; bảo hiểm vật nuôi, cây trồng; tái bảo hiểm. - Phát hành thẻ...

Điều chỉnh thuế nhiều mặt hàng từ ngày 1/1/2012

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2012 sẽ có nhiều thay đổi về biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi so với năm nay cả về danh mục hàng hóa gồm tên hàng hóa, mã số hàng hóa; và mức thuế suất. Theo đó, thay đổi lớn nhất...

Giá tính thuế TTĐB đối với hàng NK được xác định bằng tổng giá tính thuế NK cộng với thuế NK

Đó là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 113/2011/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 08/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết...

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 176/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là tổng mức đầu tư...

Quy định mới về cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Kể từ ngày 01/02/2012 giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh lại theo quy định tại Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định này sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 4 Điều 3;...