Sat20012018

Lần cập nhật cuối03:46:11 AM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin kinh tế - thị trường

Tin kinh tế - thị trường

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2013

Năm 2013, chính sách thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về thuế TNDN; Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về...

Một số quy định mới về Đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng nội dung Đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia và trả phí công bố thông tin. Đây là một trong những điểm mới được Chính phủ quy đinh tại Nghị định 05/2013/NĐ-CP.. Theo quy định cũ, doanh nghiệp có...

Nhiều quy định mới có lợi cho người nộp thuế

Ngày 31/3/2014 là hạn cuối cùng nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013. Theo quy định, kỳ quyết toán thuế năm nay có một số điểm mới đáng chú ý, được sửa đổi theo hướng có lợi cho người nộp thuế (NNT). Từ nay đến cuối...

Từ tháng 1 năm 2014 nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực

Hiến pháp sửa đổi : Với 11 chương, 120 điều ( giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2013 thực sự là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng...

Quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT

Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được thông qua ngày 03/6/2008 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XII có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để thay thế cho Luật thuế GTGT năm 1997 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

- Trình tự thực hiện: Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị Cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc...

Những thay đổi quan trọng về hóa đơn từ ngày 1/7/2013

Ngày 1/7/2013, Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hóa đơn chính thức có hiệu lực. So với quy định hiện hành tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Thông tư số 13/2011/TT-BTC, Thông tư này có một số điểm thay đổi quan trọng: 1. Hàng hóa, dịch vụ bán vào khu phi thuế...

Lao động vãng lai: khấu trừ 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên

Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có một số quy định được áp dụng ngay từ ngày 01/7/2013. Căn cứ quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân...

Một số sửa đổi, bổ sung mới về chính sách thuế GTGT

Ngày 17 tháng 5 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về thuế giá...

Thông tư mới hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Một số nội dung chính của Thông tư này như sau: Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định: Tư liệu lao động là những...

Một số chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 04/2013 doanh nghiệp cần lưu ý

Hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính Phủ + Sửa đổi bổ sung Nghị định 42/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp. Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của BKHĐT + Hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp: Hồ sơ, trình tự, thủ tục và các vấn đề liên quan...

Bộ Tài chính thông báo về việc đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013

Bộ Tài chính thông báo về việc đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 như sau: Thủ tục, hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 thực hiện tương tự như đã thực hiện năm 2012 trở về trước cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới. Việc...

Thông báo về thủ tục gia hạn, giảm thuế theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc gia...

Cục thuế hải phòng thông báo về việc phát hành hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

Các doanh nghiệp tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế Giá trị gia tăng cho người nước ngoài khi xuất hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế phải thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg...

Thông tư 16/2013/TT-BTC tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp

Ngày 7/1/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Để triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ, tạo điều kiện giảm bớt khó khăn...

Thông báo nâng cấp ứng dụng đáp ứng nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2012.

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2012 theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu...

Một số lưu ý với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về thuế TNCN thì các tổ chức, cá nhân chi trả tiền lương, tiền...

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2012

Ngày 15/1/2013, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 187/TCT-CNTT về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012, trong đó có một số nội dung liên quan đến việc nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK), Khai thuế qua mạng (iHTKK), phần mềm...

Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng

Trong hai ngày 19/01/2013 và ngày 20/01/2013, hệ thống Khai thuế qua mạng bị quá tải do số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống tập trung vào những ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế, vì vậy một số doanh nghiệp chưa nộp được tờ khai trong...

Thông báo nâng cấp HTKK 3.1.5, QTTNCN 3.0.2 và iHTKK 2.2.9

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2012 đối với cá nhân có thu nhập bậc 1 kê khai miễn giảm thuế theo quy định tại Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc...

Đổi tên một số tài khoản kế toán trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán

Ngày 23/2/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối. Thông tư hướng dẫn đổi tên một số tài khoản kế toán như sau: Đổi tên Tài khoản 131 –...