Sun25102020

Lần cập nhật cuối06:08:14 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ khác Thiết kế website và cung cấp phần mềm máy tính

Thiết kế website, cung cấp phần mềm máy tính

Những vấn đề về tài sản sở hữu trí tuệ liên quan tới việc chọn và đăng ký tên miền

Các tên miền là những địa chỉ Internet và thường được sử dụng để xác định và tìm ra các địa chỉ trang web. Ví dụ, tên miền “wip.int” được sử dụng để định vị trang web WIPO tại www.wipo.int. Theo thời gian những tên miền sẽ tạo lập...

Tư vấn công nghệ thông tin cho doanh nghiệp

Để một cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý, cần phải có một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đủ mạnh, hiện đại, tiêu chuẩn và an toàn....

Thiết kế website

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet đã làm thay đổi bộ mặt của toàn thế giới. Cơ hội và thách thức luôn luôn song hành cùng với nhau, bạn đã chuẩn bị những gì cho Doanh nghiệp của mình? Thiết kế Website...