Fri04122020

Lần cập nhật cuối12:38:17 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ thuật soạn thảo báo cáo

Báo cáo nên viết bằng ngôn ngữ phổ thông, nêu các sự kiện, nhận định, đánh giá, có thể dùng chữ số để minh họa, trình bày theo lối biểu mẫu, theo sơ đồ và các bản đối chiếu nếu xét thấy dễ hiểu và ngắn gọn hơn. Công tác chuẩn...

Kỹ năng sử dụng điện thoại nơi công sở

Điện thoại là một trong những công cụ làm việc quan trọng không thể thiếu nơi công sở. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng chúng đúng cách và hiệu quả. Dưới đây là 10 điều bạn nên lưu ý khi sử dụng điện thoại: 1. Nói năng lịch sự...

Kỹ thuật soạn thảo thông báo

Có thể chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ. 1. Xây dựng bố cục thông báo: Bản thông báo cần có các yếu tố: - Quốc hiệu và tiêu ngữ. - Địa danh và ngày tháng năm ra thông báo. - Tên cơ quan thông báo. -...

Kỹ thuật soạn thảo tờ trình

Cần dùng cách hành văn để thể hiện đươc nhu cầu khách quan, hoàn cảnh thực tế đòi hỏi. 1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình: a) Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết của vấn đề cần trình duyệt. b) Nêu các chủ...

Kỹ năng viết biên bản

1. Vai trò của biên bản: Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã...