Tue26032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng nghề nghiệp

Nghề thư ký văn phòng

Đã không còn thời kỳ thư ký văn phòng chỉ cần biết đọc, biết viết, biết tính toán chút ít. Ngày nay, những người làm công tác này cần nhiều kỹ năng hơn, đảm nhiệm công việc phức tạp hơn và thông minh hơn. Thật vậy, phạm vi chuyên môn nghiệp...

Kỹ thuật soạn thảo công văn

Phần này phải nêu rõ lý do tại sao viết công văn hay cơ sở nào để viết công văn: có thể giới thiệu tổng quát nội dung vấn đề đưa ra làm rõ mục đích, yêu cầu của vấn đề nêu ra. Ví dụ: "… Năm học …… sắp kết...

Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Một số yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau: - Văn bản được đánh máy hoặc in trên giấy trắng có kích thước 210 x 297 mm (khổ A4), sai số cho phép là 2 mm. + Một mặt: Cách mép trên trang giấy: 25 mm Cách mép dưới...