Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Hỏi - Đáp

Câu hỏi 197: Lập báo cáo tài chính

Hỏi: Trên bản thuyết minh báo cáo tài chính, chỉ tiêu số 33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố. Theo hướng dẫn lập ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sổ chi tiết của các TK 621, 622, 623, 641, 642, 142, 242 ... mặt...

Câu hỏi 196: Căn cứ để xác định mức thuế môn bài

Hỏi: Xin cho biết căn cứ để xác định mức thuế môn bài? Trả lời: Căn cứ Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính về thuế môn bài, tại điểm...

Câu hỏi 195: Kê khai nộp thuế môn bài đối với trường phổ thông, dạy nghề

Hỏi: Các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường mẫu giáo kê khai nộp thuế môn bài thế nào? Trả lời: Thuế môn bài là loại thuế nhằm kiểm kê, kiểm soát số lượng các cơ sở có hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy đối với các...

Câu hỏi 194: Thuế môn bài đối với trường hợp thuê thêm địa điểm kinh doanh

Hỏi: Trường hợp công ty tôi thuê thêm địa điểm làm việc khác với địa chỉ trụ sở chính thì có phải kê khai nộp thuế môn bài không? Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi...

Câu hỏi 193: Nộp thuế môn bài cho các cửa hàng trực thuộc địa điểm kinh doanh?

Hỏi: Công ty tôi có các cửa hàng trực thuộc nằm ở các địa điểm khác nhau trong cùng một địa bàn quận (đều do chi cục thuế quản lý) phải kê khai nộp thuế môn bài như thế nào? Trả lời: Tại Điểm 2, Phần II Thông tư số 96/TT-BTC...

Câu hỏi 192: Doanh nghiệp có được ký kết hợp đồng trước đăng ký kinh doanh không?

Theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp 2005: Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền được ký các hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh. Do ...

Câu hỏi 191: Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ – CP ngày 18/01/2006 và Thông tư số...

Câu hỏi 190: Hạch toán tiền hỗ trợ?

Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng cao su)và đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản. Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ một phần tiền cây giống. Vậy xin hỏi Quý ban ...

Câu hỏi 189: Thanh lý hàng tồn kho

Hỏi: Công ty chúng tôi có một lô hàng tồn kho từ cuối năm 2010. hiện tại chúng tôi chỉ có thể thanh lý với giá thấp hơn giá thành. Kinh mong Ban Tư vấn cho chúng tôi biết các thủ tục pháp lý cần thiết khi thanh...

Câu hỏi 188: Trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi

Hỏi: Dự phòng phải thu khó đòi thì khoản phải thu khó đòi có bao gồm trả trước cho người bán tồn đọng quá 1 năm không. 2. Số tiền bỏ ra đầu tư thấp hơn giá trị vốn góp được ghi nhận vốn góp tại công ty nhận vốn...

Câu hỏi 187: Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán?

Hỏi: Theo quy định hiện hành, khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu chỉ ghi nhận tăng lượng cổ phiếu, không ghi nhận tăng giá trị. Nhưng khi lập dự phòng giảm giá chứng khoán, thì công ty tôi có có phải lập dự phòng cho phần ...

Câu hỏi 186: Lập báo cáo tài chính theo Thông tư 138/2011/TT-BTC?

Hỏi: Vừa qua, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 về việc "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm Quyết định số 48/QD-BTC ngày 14/9/2006". Thông tư này ghi ngày...

Câu hỏi 185: Xử lý khoản công nợ phải trả?

Hỏi: Công ty tôi có một khoản công nợ phải trả cho một đơn vị khác đã quá thời hạn phải trả (từ năm 2003) nhưng không liên hệ được với chủ nợ và công ty đã thực hiện nhiều biện pháp liên hệ để tìm và trả...

Câu hỏi 184: Chứng từ tính và trích khấu hao TSCĐ góp vốn?

Hỏi: Công ty tôi là Công ty TNHH mới thành lập tháng 11 năm 2011 với số vốn điều lệ là 5 tỷ, trong đó góp vốn bằng tiền là 1 tỷ, góp vốn bằng xe ô tô con là 1 tỷ, góp vốn bằng quyền sử dụng...

Câu 183:Thuế GTGT đối với chuyển nhượng phần vốn góp?

Hỏi: Thuế GTGT đối với chuyển nhượng phần vốn góp như thế nào? Trả lời: công văn số 22543/CT-HTr ngày 14/09/2011, của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT đối với chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp, tại Công văn 770/TCT-CS ngày 07/03/2012,...

Câu hỏi 182: Thuế môn bài của địa điểm thuê làm việc?

Hỏi: Trường hợp Công ty tôi thuê thêm địa điểm làm việc khác địa chỉ với trụ sở chính thì có phải kê khai nộp thuế môn bài không?. Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn...

Câu hỏi 181: Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài?

Hỏi: Văn phòng đại diện không có chức năng sản xuất, kinh doanh có phải kê khai nộp thuế môn bài hay không?. Trả lời: Theo quy định tại Điểm 1, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư...

Câu hỏi 180: Thuế môn bài trong trường hợp tạm ngưng hoạt động

Hỏi: Công ty chúng tôi hiện đã làm thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngưng hoạt động từ tháng 09/2011 đến tháng 07/2012. Cho chúng tôi hỏi thuế môn bài của cả năm 2012 Công ty có phải nộp không ? hay chỉ nộp...

Câu hỏi 179: Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thời vụ?

Hỏi: Công ty chúng tôi có ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động, tiền lương tính theo ngày và trả lương vào cuối tuần mỗi lần trả lớn hơn 1.000.000 đồng. Trường hợp này công ty chúng tôi có phải khấu trừ thuế...

Câu hỏi 178: Quy định về thuế GTGT đối với hoạt động bảo lãnh?

Hỏi: Xin cho biết qui định về thuế GTGT đối với hoạt động bảo lãnh ?. Trả lời: Tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng năm 1997...

Câu hỏi 177: Cách kê khai hóa đơn VAT cho hàng mẫu?

Hỏi: Công ty chúng tôi hiện xuất các hóa đơn mẫu theo đúng hướng dẫn của TT129: ghi rõ "hàng xuất mẫu không tính tiền", và dòng thuế suất và thuế GTGT thì gạch chéo và kê khai báo cáo thuế tại dòng thuế suất 0% đầu ra thuế GTGT,...