Tue26032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Hỏi - Đáp

Câu hỏi 440: Cách tính thời gian đóng BHXH

Hỏi: Trước đây tôi làm ở 1 công ty nhà nước nhưng do điều kiện công tác xa nhà, tôi đã xin nghỉ việc từ 30/05/2012. (thời gian đóng BHXH là: 21 năm 2 tháng) Đến Tháng 7/2012, tôi mới xin được việc mới và tiếp tục đóng BHXH. Cho...

Câu hỏi 439: Những sai sót thường gặp khi sử dụng hóa đơn GTGT

Hỏi: Quý công ty có thể tư vấn giúp tôi những sai sót thường gặp khi sử dụng hóa đơn GTGT? Xin cám ơn (Thủy - Hà Nội) Trả lời: Công ty Lê Mạnh xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: 1. Cách viết hóa đơn Quên ghi ngày hóa đơn. Ghi...

Câu hỏi 438: Những sai sót thường gặp khi mua hóa đơn

Hỏi: Xin quý công ty cho tôi biết những sai sót thường gặp khi mua hóa đơn? (Hải - Hà Nội) Trà lời: Dưới đây là một số sai sót thường gặp khi mua hóa đơn do Công ty Lê Mạnh đưa ra, bạn có thể tham khảo: Mua hóa đơn là...

Câu hỏi 437: Thuế môn bài

Hỏi: Xin Công ty Lê Mạnh cho biết thuế môn bài là thuế gì? Đối tượng phải nộp thuế môn bài? Xin cám ơn (Quang - Hải Phòng) Trả lời: Công ty Lê Mạnh xin trả lời bạn như sau: 1. Thuế môn bài là gì? Thuế môn bài là một loại lệ...

Câu hỏi 436: Những loại thuế phải nộp khi kinh doanh

Hỏi: Xin công ty Lê Mạnh cho biết các loại thuế phải nộp khi doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh? Xin cám ơn (Mến - Hải Phòng) Trả lời: Công ty Lê Mạnh xin trả lời bạn như sau: Sau khi hoàn tất thành công các thủ...

Câu hỏi 435: Vốn điều lệ và vốn pháp định

Hỏi: Xin quý công ty cho biết sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định? (Hằng - Hải Phòng) Trả lời: Câu hỏi của bạn, Công ty Lê Mạnh xin trả lời như sau: 1. Định nghĩa vốn điều lệ, vốn pháp định Vốn pháp định là mức vốn tối...

Câu hỏi 434: Những sai sót thường gặp khi đăng ký thuế

Hỏi: Xin quý công ty cho biết những sai sót thường gặp khi đăng ký thuế? Xin cám ơn (Nhung - TPHCM) Trả lời: "Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của người nộp thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho cơ...

Câu hỏi 433: Trình tự, thủ tục triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ

Hỏi: Xin quý công ty tư vấn giúp doanh nghiệp tôi trình tư, thủ tục triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông? Xin cám ơn (CTCP Hà Linh) Trả lời: 1. Các công việc chuẩn bị cho đại hội: Người triệu tập chuẩn bị chương trình họp Đại hội...

Câu hỏi 432: Sự khác nhau giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

Hỏi: Xin quý công ty cho biết sự khác nhau giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc? Xin cám ơn (Hiền - Hải Phòng). Trả lời: Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công...

Câu hỏi 431: Thủ tục kê khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế

Hỏi: Xin quý công ty cho tôi biết thủ tục kê khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế ban đầu? Xin cám ơn (Ngọc Dung - Hải Phòng). Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một...

Câu hỏi 430: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hỏi: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ nào? Xin cám ơn quý công ty? (Hạnh – Hải Phòng). Trả lời: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh...

Câu hỏi 429: Thay đổi tên của doanh nghiệp

Hỏi: Đăng ký đổi tên của doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Trả lời: Đăng ký đổi tên doanh nghiệp theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được quy định: 1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng...

Câu hỏi 428: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Hỏi: Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quy định như thế nào? Xin cảm ơn quý công ty. (Thu - Hải Phòng). Trả lời: Theo quy định tại Điều 27 của Thông tư số 14/2010/TT-BKH, việc chấm dứt hoạt động chi...

Câu 427: Quy định của pháp luật về cơ sở kinh doanh LPG

Hỏi: Xin cho biết quy định của pháp luật về cơ sở kinh doanh LPG? Xin cám ơn (Hải - Hải Dương) Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định của Chính Phủ số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, việc phát triển cơ sở kinh...

Câu hỏi 426: Thay đổi cố đông trong công ty cổ phần

Hỏi: Công ty CP đã hoạt động 4 năm, nay muốn thay đổi cổ đông thì có phải nộp thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư không hay chỉ làm thủ tục trong nội bộ công ty? Xin cám ơn. (Minh Hằng – Hải Dương) Trả lời: Căn cứ...

Câu hỏi 425: Tỷ lệ góp vốn tối đa của nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty logistic

Hỏi: Tỷ lệ góp vốn tối đa mà các đối tác nước ngoài được góp vào công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực logistic? Trả lời: Theo khoản 3, Điều 5, thuộc Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ, tỷ lệ vốn góp...

Câu hỏi 424: Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài?

Hỏi: Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài? (Tuấn Anh - Hải Phòng) Trả lời: Theo cam kết gia nhập WTO thì các doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài được phép tổ chức đưa khách du lịch nước...

Câu hỏi 423: Thành lập công ty kinh doanh quảng cáo 100% vốn nước ngoài

Hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài để kinh doanh dịch vụ quảng cáo? Trả lời: Theo cam kết gia nhập WTO thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép thành lập công ty liên doanh (CTLD) trong đó...

Câu hỏi 422: Thủ tục thành lập công ty chuyên về định giá, đấu giá và thanh lý tài sản

Hỏi: Tôi muốn thành lập 1 công ty chuyên về định giá, đấu giá và thanh lý tài sản thì cần những thủ tục và điều kiện gì? Xin cảm ơn! Trả lời: Về trường hợp của bạn hỏi, chúng tôi xin đính chính cụm từ "Thanh lý tài sản", hiện...

Câu hỏi 421: Vốn trong Công ty TNHH

Hỏi: Vốn điều lệ trong công ty TNHH được chia theo phần trăm sở hữu của thành viên, pháp luật có giới hạn phần trăm sở hữu này hay không? (Huyền - Hải Phòng) Trả lời: Khoản 1 Điều 13 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành...

Câu hỏi 420: Thủ tục thay đổi người đại diện của Công ty TNHH 2 thành viên

Hỏi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên góp vốn gồm: Ông A có vốn góp là 90% và hiện là chủ tịch hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện pháp luật của Cty. Bà B là thành viên công ty có vốn...