Tue26032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Hỏi - Đáp

Câu hỏi 308: Xử lý cổ phần đối với trường hợp cổ đông sáng lập chưa góp đủ vốn

Hỏi: Xin cho biết quy định xử lý cổ phần đối với trường hợp cổ đông sáng lập chưa góp đủ vốn? (Minh Thành - Quảng Ninh) Trả lời: Theo quy định tại khoản 3, điều 84, luật doanh nghiệp thì xử lý như sau: Trường hợp có cổ đông sáng lập...

Câu hỏi 307: Sổ đăng ký thành viên trong công ty TNHH

Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ...

Câu 306: Những ai có quyền góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp

Hỏi: Xin cho biết những ai được quyền góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp? (Phạm Tuấn - Hưng Yên) Trả lời: Theo Khoản 3 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2005; Điều 13 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp...

Câu hỏi 305: Những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng Điều lệ Công ty

Hỏi: Xin Quý công ty cho biết nguyên tắc và những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng Điều lệ doanh nghiệp? (Hồng Nhung - Hải Dương) Trả lời: Việc xây dựng điều lệ công ty cần dựa trên các nguyên tắc sau: - Không được trái pháp luật. - Không được...

Câu hỏi 304: Những trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp?

Hỏi: Xin cho biết những trường hợp nào bị cấm thành lập doanh nghiệp? (Hà Văn - HCM). Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2005 thì những tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: 1. Cơ...

Câu hỏi 303: Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp?

Hỏi: Một người có thế thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp? (Bùi Thanh - HCM) Trả lời: Về nguyên tắc, Luật Doanh nghiệp năm 2005 không hạn chế số lượng doanh nghiệp tối đa mà một nhà đầu tư được thành lập. Nhà đầu tư có thể thành lập...

Câu hỏi 302: Tên chi nhánh, văn phòng đại điện

Hỏi: Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được đặt như thế nào? (Nguyễn Văn Hùng - Hà Nội). Trả lời: Khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005; Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Về Đăng ký doanh nghiệp quy định: Tên chi nhánh, văn...

Câu hỏi 301: Quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp

Hỏi: Luật doanh nghiệp quy định về trụ sở chính doanh nghiệp như thế nào? Trả lời: Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có...

Câu hỏi 300: Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với trang thiết bị cấp cho người lao động?

Hỏi: Công ty có mua một số thiết bị như điện thoại di động, laptop cấp cho một số nhân viên sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh. Khi nghỉ việc hoặc chuyển bộ phận công tác mà không cần sử dụng các thiết bị trên thì phải trả...

Câu hỏi 251: Thuế giá trị gia tăng tính trên lãi vay

Hỏi: Ngày 11/12/2012 Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 17164/BTC-TCT V/v thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng. Vậy nhờ quý cơ quan giải đáp giúp số tiền lãi vay phát sinh trước ngày Bộ...

Câu hỏi 250: Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ

Hỏi: Công ty mỗi khi có công trình lắp đặt có thuê đội ngũ lao động thời vụ dưới 03 tháng và các cá nhân này không có mã số thuế, nhưng có làm bản cam kết mẫu AC23, vậy cuối năm công ty có phải kê khai quyêt toán...

Câu hỏi 249: Thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động liên kết đào tạo?

Hỏi: Hoạt động liên kết đào tạo (cao đẳng, đại học) của các trung tâm giáo dục thường xuyên có thuộc đối tượng trong hoạt động giáo dục không? Một đơn vị có thể áp dụng cùng một lúc hai phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? (phương...

Câu hỏi 248: Thuế nhà thầu nước ngoài?

Hỏi: Công ty TNHH 100% vốn đầu tư Nhật Bản đang trong quá trình xây dựng cơ bản. Trong thời gian này, công ty chúng tôi có ký với nhà cung cấp Nhật Bản hợp đồng nhập khẩu máy móc (điều kiện giao hàng CIF Hải Phòng và hợp đồng...

Câu hỏi 247: Cho thuê doanh nghiệp có phải quyết toán thuế?

Hỏi: Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân, hiện nay tôi cho thuê toàn bộ doanh nghiệp. Vậy tôi có phải thực hiện quyết toán thuế trước khi cho thuê không? Sau khi cho thuê với số tiền là 100.000.000 đồng cho 3 năm được trả 02 lần, năm đầu...

Câu hỏi 246: Xuất hoá đơn GTGT và thời điểm áp thuế suất?

Hỏi: Công ty chúng tôi có ký hợp đồng tư vấn xây dựng gồm nhiều hạng mục như khảo sát, thiết kế cho công ty B. Nếu đến nay xuất hóa đơn thì thuế suất của hạng mục H1 áp dụng theo Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008...

Câu 245: Chi phí lương chưa đóng BHXH có bị loại trừ khi tính thuế TNDN?

Hỏi: Công ty chúng tôi có phát sinh lương hàng tháng cho các lao động. Chúng tôi có bảng lương ký nhận, hợp đồng lao động, hồ sơ lao động và xin việc. Tuy nhiên, công ty đã sai xót khi không thực hiện đủ việc thực hiện BHXH cho...

Câu hỏi 244: Chi phí hoa hồng?

Hỏi: Công ty chúng tôi có phát sinh khoản chi phí hoa hồng môi giới (giới thiệu bán hàng và tiếp thị sản phẩm) cho các cá nhân không thuộc biên chế lương công ty. Chúng tôi phải thực hiện cấn trừ 10% thuế TNCN mỗi lần chi trên 500.000...

Câu hỏi 243: Thuế suất thuế TNCN đối với thù lao họp HĐQT hoặc tiền thưởng lễ, tết cho HĐQT?

Hỏi: Công ty chúng tôi chi trả thù lao họp HĐQT hay tiền thưởng lễ, tết cho Hội động Quản trị thì tính thuế TNCN theo thuế suất 10% hay là theo biểu thuế luỹ tiến như CNCNV. Trả lời: Trường hợp nếu thành viên của HĐQT có tham gia điều...

Câu hỏi 242: Cá nhân có hợp đồng lao động nhưng chưa có mã số thuế?

Hỏi: Cá nhân có hợp đồng lao động nhưng không làm mã số thuế cá nhân thì tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 và Điều 22 Luật Quản lý thuế thì Cá nhân có thu nhập thuộc...

Câu hỏi 241: Đăng ký và sử dụng hoá đơn trong trường hợp thay đổi loại hình doanh nghiệp?

Hỏi: Khi thay đổi loại hình doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký và sử dụng hóa đơn như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ: “Hàng quý,...

Câu hỏi 240: Xuất hoá đơn tại quầy trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều cửa hàng?

Hỏi: DN có nhiều cửa hàng, nếu muốn xuất hóa đơn tại quầy thì DN cấp phát hóa đơn cho cửa hàng như thế nào vì hóa đơn xuất ra phải theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn (TT153/2010). Khi cấp phát hóa đơn cho cửa hàng thì...