Tue28012020

Lần cập nhật cuối06:51:00 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO, BÃI

1. Lưu giữ hàng hóa: Là hoạt động của các doanh nghiệp có kho hàng riêng; theo đó, các doanh nghiệp này sẽ nhận và lưu trữ hàng hóa của chính họ tự sản xuất hoặc từ các doanh nghiệp khác, hàng tháng sẽ xuất hóa đơn phí lưu giữ...

THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ KHI GIẢI THỂ

Đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm: Quyết định giải thể; Biên bản họp; Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Đối với...

CÓ PHẢI LÀM THỦ TỤC TRẢ DẤU KHI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG?

Hỏi: Chi nhánh có con dấu làm ở cơ quan cấp dấu bên ngoài, vậy trường hợp chấm dứt hoạt dộng chi nhánh thì chi nhánh có phải trả lại con dấu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư không? Trả lời: Trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp thành lập...

THÀNH LẬP NGÂN HÀNG PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH 3.000 TỶ ĐỒNG

Nghị định 86/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/11/(có hiệu lực từ ngày 15/01/2020) quy định: - Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng. - Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng. - Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng. - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD. - Công ty tài...

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ SPA

Đối với các hoạt động kinh doanh spa, chăm sóc sắc đẹp để tiến hành kinh doanh thì chủ thể kinh doanh ngành nghề này phải tiến hành đăng ký kinh doanh dưới hình thức là hộ kinh doanh cá thể hoặc đăng ký thành lập công ty. Trường hợp 1:...

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTIC

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì,...

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Cơ sở muốn kinh doanh thực phẩm chức năng có thể thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thể để đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng. Nếu doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TNHH VÀ THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Hỏi: Công ty TNHH 1 thành viên muốn chuyển lên thành Công ty TNHH 2 thành viên và thay đổi người đại diện pháp luật thì thủ tục thế nào? Trả lời: Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp xong sau đó đăng ký...

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CÔNG TY TNHH 1 TV

Hỏi: Thủ tục chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH 1 thành viên. Cụ thể, chủ sở hữu muốn chuyển nhượng 20% vốn góp cho người khác. Xin hỏi thủ tục và hồ sơ thế nào? Trả lời: Trường hợp Chủ sở hữu chuyển nhượng 20% vốn góp cho cá...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 2. Có ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dịch vụ khai thuế hải quan ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Có ít nhất 01 nhân viên đại lý hải quan. 4. Đáp ứng điều...

THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH 2 TV

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 TV gồm: 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Mẫu II-2). 2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật. 3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay...