Sat19012019

Lần cập nhật cuối01:47:38 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục, hồ sơ mở văn phòng đại diện bao gồm: 1. Thông báo về việc mở văn phòng đại diện (Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của của Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện; 3. Bản sao...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY

1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy. 2. Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ cầm đồ: 1.1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 1.2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 2. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ đại lý tàu biển. 3. Doanh nghiệp phải có cán bộ chuyên trách thực hiện...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT MỸ PHẨM

1. Nhân sự Cần phải có một đội ngũ nhân sự đầy đủ, có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng và năng lực cần thiết đáp ứng với chức năng nhiệm vụ được giao. Đội ngũ nhân sự phải có sức khoẻ tốt và đủ khả năng thực hiện...

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Thông báo thay đổi Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm Giám đốc...

THỦ TỤC MỞ THÊM CỬA HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm KD tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm...

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm: 1.1. Có trụ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP, cụ thể: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên;...

KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÓ ĐƯỢC BỔ NHIỆM?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp không có kế toán trưởng, do kế toán không đủ điểu kiện bổ nhiệm, hoặc doanh nghiệp không biết rõ quy định của Luật Kế toán. Doanh nghiệp khi mới thành lập phải bổ nhiệm ngay kế toán trưởng. Người làm kế toán trưởng phải có...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN

1. Khu vực đề nghị thành lập kho ngoại quan phải được thành lập trong các khu vực sau: Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận...