Sun23092018

Lần cập nhật cuối12:33:33 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Thành phần hồ sơ thay đổi Giám đốc (Người đại diện pháp luật) Công ty gồm: • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay...

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP (TIẾP)

1. Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, Hồ sơ gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập...

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

1. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, Hồ sơ gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số...

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

1. Thành phần hồ sơ: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Lưu ý: Quyết...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh 1. Trình tự thực hiện Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi...

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh, chi nhánh bao gồm: - Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Giấy đề...

THỦ TỤC THAY ĐỔI CON DẤU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm: * Thông báo mẫu con dấu: - Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-8, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Thông...

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

I. Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bao gồm: - Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội...

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1. Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm: + Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); + Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm quyết định...

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌN GÓI

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm: - Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh; (mẫu quy định) - Bản sao biên bản họp Hội đồng đại hội đồng cổ đông ; (mẫu tham khảo) - Quyết định của Hội đồng đại hội đồng cổ đông...