Mon22072019

Lần cập nhật cuối12:36:26 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2019

1. Trình tự thực hiện:  Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.  Lưu ý: Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI MẪU DẤU ĐÃ HẾT HẠN 5 NĂM

Hỏi: Hiện nay công ty chúng tôi có sử dụng con dấu có giấy chứng nhận mẫu dấu đã hết hạn. Vậy bên công ty chúng tôi phải làm những thủ tục hành chính gì để đăng ký lại mẫu dấu đã hết hạn? Trả lời: Trình tự thủ tục thay đổi...

THAY ĐỔI THÔNG TIN CMND CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 2019

Hỏi: Công ty cần thay đổi thông tin liên quan đến số chứng minh của người đại diện doanh nghiệp. Xin hướng dẫn thủ tục thực hiện. Trả lời: Trong trường hợp Quý công ty tay đổi thông tin chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của...

THỦ TỤC THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG TY

Hỏi: Công ty TNHH muốn thay đổi số điện thoại trong giấy đăng ký kinh doanh do sở cấp thì cần những thủ tục pháp lý gì? Trả lời: Bạn làm Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu (Phụ lục II-5 ban...

THỦ TỤC KÝ QUỸ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN?

Hỏi: Công ty hiện tại vốn điều lệ 10 tỷ, muốn làm hồ sơ tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ và bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản vào giấy ĐKKD. Vậy công ty em phải đăng ký và làm những thủ tục gì? Em có tìm...

LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp rất quan trọng vì nó không chỉ liên quan tới thuế, trách nhiệm tài chính, khả năng phát triển và huy động vốn mà còn liên quan đến giấy tờ đăng ký kinh doanh và sau này. Bạn nên tìm chuyên gia tư...

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP DO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 2019

Biểu mẫu, hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Hợp đồng chuyển...

THỦ TỤC ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Các trường hợp đóng mã số thuế của doanh nghiệp: – Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản. – Đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số...

BIỂU MẪU BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 2019

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy...

THỦ TỤC ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Đóng mã số thuế hay còn gọi là “chấm dứt hiệu lực mã số thuế” là một trong các công việc cần thiết khi doanh nghiệp hoặc các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tiến hành giải thể. Đóng mã số thuế đối với doanh nghiệp 1. Các trường hợp đóng...

MẪU THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 2019

Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi (khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014) Theo điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền cao...