Sat19012019

Lần cập nhật cuối01:47:38 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Nếu bạn muốn thành lập công ty cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan, cần lưu ý các vấn đề sau: Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan: 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành,...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Khi muốn thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán, bạn cần phải lưu ý các vấn đề sau: Điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán 1. Chứng chỉ hành nghề kế toán * Công dân Việt Nam dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC THUẾ

Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 1. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có các điều kiện sau: 1.1. Không thuộc một trong các đối...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG ÔTÔ

1. Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô : 1.1. Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu về mặt bằng, trang thiết bị dụng cụ và...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY THI CÔNG XÂY DỰNG

1. Điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình (1) Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng. (2) Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề th công xây dựng công trình và...

ĐIỀU KIỆN THIẾT LẬP WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân. 2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet. 3. Đã thông báo với Bộ Công...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTIC LIÊN QUAN ĐẾN VẬN TẢI

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam. 2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật Việt Nam. 3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa 1.1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 1.2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

* Các điều kiện chung bao gồm: 1. Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch; 2. Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch; * Các...

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp...