Tue16102018

Lần cập nhật cuối07:12:59 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2 TV TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1 TV TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Bản sao...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm: 1- Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị...

TRÌNH TỰ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp - Chủ thể thông qua quyết định: Việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty (nếu là công ty TNHH một thành viên); của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH hai...

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Số doanh nghiệp (DN) thành lập mới không ngừng tăng lên với số lượng “kỷ lục” song trước nhiều khó khăn, không ít DN đã quyết định ngừng hoạt động. Tuy nhiên, có một thực tế đang diễn ra hiện nay là DN “chết” nhưng không được thừa nhận. Nói...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký) 4. Bản sao hợp lệ các giấy...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Hỏi: Hiện doanh nghiệp tôi đã thực hiện thay đổi đại diện theo pháp luật trên giấy đăng ký kinh doanh. Trên giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư cũng có thông tin của người đại diện theo pháp luật, vậy tôi phải làm thủ tục nào để...

PHÍ DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở...