Tue24042018

Lần cập nhật cuối09:49:57 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CTM cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với các nội dung sau: 1. Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần; Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH; Chuyển đổi công ty cổ phần thành...

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Trụ sở chính của Công ty là địa điểm liên lạc, giao dịch của Công ty. Việc thay đổi trụ sở là quyền của Công ty và phải thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty. Đồng thời, một người có thể đồng...

Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thay đổi thành viên công ty: Tư vấn điều kiện trở thành thành viên/cổ đông công ty; Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích ...

Thay đổi tên công ty

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp: Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, Tên viết bằng tiếng nước ngoài và Tên viết tắt. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh một trong số các...

Thay đổi vốn điều lệ

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về việc tăng, giảm vốn điều lệ: Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ; Tư vấn các phương thức tăng, giảm vốn điều lệ; Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên...

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp của bạn có thể cần bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, CTM sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục...

Chi nhánh - Văn phòng đại diện

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về mở Chi nhánh - Văn phòng đại diện: Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành; Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa Trưởng chi nhánh, Văn phòng đại diện và các...

Công ty hợp danh

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty hợp danh: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực...

Công ty TNHH hai thành viên

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư...

Công ty TNHH một thành viên

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty TNHH một Thành viên: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư vấn phương thức hoạt động và...