Tue18122018

Lần cập nhật cuối01:34:28 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Bản sao hợp...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh sách cổ...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỌN GÓI

Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty như sau: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN GIÁ RẺ

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Bản sao hợp...

LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DN HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh...

LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày...

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

Hồ sơ chuyển đổi bao gồm: + Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 1 thành viên hoặc Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trở lên; + Điều lệ công ty chuyển đổi; + Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn...

THỦ TỤC BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại của Điều 187 Luật Doanh nghiệp. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản...

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) đến Phòng Đăng...

THỦ TỤC TĂNG VỐN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp; 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); ========================= Mọi...

THỦ TỤC GIẢM VỐN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ giảm vốn điều lệ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi...