Tue19062018

Lần cập nhật cuối12:10:08 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

Công ty TNHH hai thành viên

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư...

Công ty TNHH một thành viên

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty TNHH một Thành viên: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư vấn phương thức hoạt động và...

Tư vấn thành lập công ty cổ phần

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư vấn phương thức...

Tư vấn thành lập công ty tư nhân

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Doanh nghiệp tư nhân: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư...