Wed22082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

Thay đổi nội dung hoạt động của VP đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung...

Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của...

Đặt in hoá đơn doanh nghiệp

Tại Nghị định 51/2010/NĐ - CP và Thông thư 153/2010/TTBTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ – CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các doanh nghiệp phải tiến hành đặt in và sử dụng hóa đơn in bắt đầu tư tháng 01/2011. Đối với...

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính DN

Nội dung công việc CTM thực hiện cho khách hàng: Tư vấn sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan thuế. Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở...

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Nội dung công việc CTM sẽ thực hiện cho khách hàng: Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh, điều kiện thay đổi ngành nghề KD, sửa đổi Điều lệ công ty và các vấn đề khác có liên quan. Soạn thảo hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề KD. Thực...

Tư vấn thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thành lập, chuyển đổi và giải thể doanh nghiệp đã được CTM thực hiện thành công cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận. CTM đảm bảo làm thủ tục đơn giản,...

Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện

CTM chuyên tư vấn Thủ tục thành lập văn phòng đại diện cung cấp hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện, đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước, Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tư vấn thủ...

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau khi doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, vì các lý do khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Công ty Tư vấn quản lý và...

Tư vấn thành lập công ty

Hướng tới mục tiêu hình thành công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và doanh nghiệp chuyên nghiệp - thân thiện - có chất lượng hàng đầu Việt Nam. Công ty Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh (CTM) cung cấp dịch vụ tư vấn  thành...

Tư vấn thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Nội dung tư vấn cho khách hàng trước thành lập: Tư vấn khả năng thành lập công ty theo hình thức 100% vốn nước ngoài trên cơ sở phân tích, đối chiếu với các quy định của...

Tư vấn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp của bạn có thể cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Khi đó, bạn cần phải thực hiện các thủ tục để điều chỉnh các nội dung trên. 1. Tư vấn...