Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm: 1.1. Có trụ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP, cụ thể: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên;...

KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÓ ĐƯỢC BỔ NHIỆM?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp không có kế toán trưởng, do kế toán không đủ điểu kiện bổ nhiệm, hoặc doanh nghiệp không biết rõ quy định của Luật Kế toán. Doanh nghiệp khi mới thành lập phải bổ nhiệm ngay kế toán trưởng. Người làm kế toán trưởng phải có...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN

1. Khu vực đề nghị thành lập kho ngoại quan phải được thành lập trong các khu vực sau: Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Nếu bạn muốn thành lập công ty cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan, cần lưu ý các vấn đề sau: Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan: 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành,...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Khi muốn thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán, bạn cần phải lưu ý các vấn đề sau: Điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán 1. Chứng chỉ hành nghề kế toán * Công dân Việt Nam dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC THUẾ

Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 1. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có các điều kiện sau: 1.1. Không thuộc một trong các đối...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG ÔTÔ

1. Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô : 1.1. Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu về mặt bằng, trang thiết bị dụng cụ và...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY THI CÔNG XÂY DỰNG

1. Điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình (1) Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng. (2) Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề th công xây dựng công trình và...

ĐIỀU KIỆN THIẾT LẬP WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân. 2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet. 3. Đã thông báo với Bộ Công...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTIC LIÊN QUAN ĐẾN VẬN TẢI

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam. 2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật Việt Nam. 3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc...