Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa 1.1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 1.2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

* Các điều kiện chung bao gồm: 1. Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch; 2. Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch; * Các...

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 4. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp...

THỜI ĐIỂM GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỏi: Khi nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần và khi thành lập mới doanh nghiệp thì tôi có cần thống nhất thời điểm góp vốn của các thành viên/cổ đông công ty ghi trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, THAY ĐỔI, CẤP LẠI CON DẤU CÔNG TY

1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/ 07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan ĐKKD. Trường hợp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục...

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Trình tự thực hiện: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. + Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo phải có các văn bản...

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY NHANH

1. Trình tự thực hiện: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thayđổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng...

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Thành phần hồ sơ thay đổi Giám đốc (Người đại diện pháp luật) Công ty gồm: • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay...

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP (TIẾP)

1. Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, Hồ sơ gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập...

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

1. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, Hồ sơ gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số...

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

1. Thành phần hồ sơ: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Lưu ý: Quyết...