Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh 1. Trình tự thực hiện Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi...

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh, chi nhánh bao gồm: - Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Giấy đề...

THỦ TỤC THAY ĐỔI CON DẤU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm: * Thông báo mẫu con dấu: - Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-8, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Thông...

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

I. Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bao gồm: - Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội...

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1. Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm: + Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); + Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm quyết định...

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌN GÓI

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm: - Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh; (mẫu quy định) - Bản sao biên bản họp Hội đồng đại hội đồng cổ đông ; (mẫu tham khảo) - Quyết định của Hội đồng đại hội đồng cổ đông...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2 TV

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm: - Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh; (mẫu quy định) - Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên; ( mẫu tham khảo) - Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh;...

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 4. Báo cáo tài...

THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRỌN GÓI

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Thành phần hồ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CTY TNHH 2 TV TRỌN GÓI

Hồ sơ chuyển đổi bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên; - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; - Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy...