Tue18122018

Lần cập nhật cuối01:34:28 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. 2. Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 3. Hoạt động của cơ sở giáo dục...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Từ ngày 01/01/2017, quy định về lệ phí môn bài tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP nói trên, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật là một trong bảy nhóm đối tượng...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển quy định tại Nghị định số 160/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo đó, để được kinh doanh vận...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẢO DƯỠNG, BẢO HÀNH XE Ô TÔ

Để được kinh doanh bảo hành, bảo dưỡng ô tô, doanh nghiệp cần đáp ứng 10 điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng...

LƯU Ý THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ

1. Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật. 2. Phương tiện phải bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh, cụ thể: - Khi hoạt động...

THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng ĐKKD nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số...

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Hồ sơ gồm: - Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; - Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; - Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và...

CHÁM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh. Đối với...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN DO KHÔNG GÓP VỐN THEO CAM KẾT

Thay đổi thành viên Công ty TNHH do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới theo quy định tại Điều 180, Điều 181 Luật Doanh nghiệp, công ty hợp danh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông...

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

- Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần...