Tue24042018

Lần cập nhật cuối09:49:57 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

CHUYỂN ĐỔI CTY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN DO KHÔNG THỰC HIỆN CAM KẾT GÓP VỐN

Trường hợp Công ty TNHH 2 thành viên đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp: Hồ sơ thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp...

THỦ TỤC BỔ SUNG THÊM THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 TV

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Thành phần hồ sơ trường hợp Công ty tiếp nhận thêm thành viên mới gồm: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh...

THAY ĐỔI VỐN GÓP, VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); + Trường hợp thay đổi vốn điều lệ: - Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công...

THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Trường hợp Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì hồ sơ gồm: • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Bản sao...

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm: - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh,...

THỦ TỤC THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 2016

Hồ sơ thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh gồm: - Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động...

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CT CỔ PHẦN

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên...

CÁC LƯU Ý VỀ GIẤY TỜ TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ...

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI TRONG 3 NGÀY

Bạn đang muốn thành lập Công ty để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh? Bạn đang muốn thay đổi đăng ký kinh doanh để phù hợp với thực tế hoạt động? Bạn muốn thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi kinh doanh nhanh chóng, phù hợp với quy định...

HƯỚNG DẪN GHI MÃ NGÀNH KINH DOANH (TIẾP)

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để...