Fri22062018

Lần cập nhật cuối12:10:08 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 2 thành viên gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký văn phòng đại diện (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo); 3. Biên...

CHUYỂN ĐỔI DN TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH 2 TV

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh 2 thành viên trở lên gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Danh sách thành viên (mẫu quy định); 3. Điều lệ (mẫu tham khảo); 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 4.1 Thẻ căn...

CHUYỂN ĐỔI DN TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định) 2. Điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2018

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần gồm: - Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; ( mẫu quy định) - Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị; (mẫu tham khảo) - Quyết định...

CÁC CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SAU KHI NHẬN GIẤY ĐKKD

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong vòng 30 ngày làm việc tiếp theo, doanh nghiệp phải: • Treo biển công ty / doanh nghiệp tại địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh • Đăng ký tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số (CA-Token...

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hải Phòng của Công ty Lê Mạnh là: 1.800.000 vnđ (chưa bao gồm VAT 10%), khách hàng nhận được: 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc 2. Thông báo về cơ quan quản lý thuế, số chương, số khoản...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH CÔNG TY

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. - Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện trong...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định); Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 TV TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Danh sách thành viên (mẫu quy định); 3. Điều lệ (mẫu tham khảo); 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc CMND...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Hồ sơ thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty TNHH 1 TV gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Bản sao...

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH 1 TV

Hồ sơ chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH 1 TV gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định) 2. Điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công...