Fri22062018

Lần cập nhật cuối12:10:08 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH 1 TV

Hồ sơ chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1 TV gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công...

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định); Danh sách người đại diện theo...

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm: 1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 3. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (mẫu quy định); 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); Thời gian: 3 ngày làm việc =========================================== Mọi thủ tục cần tư vấn về...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU DO THỪA KẾ

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty do thừa kế gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh...

DỊCH VỤ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về...

PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hải Phòng của Công ty Lê Mạnh là: 1.800.000 vnđ (chưa bao gồm VAT 10%), khách hàng nhận được: 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc 2. Thông báo về cơ quan quản lý thuế, số chương, số khoản...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Hợp đồng chuyển nhượng (mẫu tham khảo)/tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho; 3. Bản sao...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng quản trị...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2 TV TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1 TV TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Bản sao...