Tue24042018

Lần cập nhật cuối09:49:57 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

HƯỚNG DẪN GHI MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hiện nay công ty có ngành nghề kinh doanh: “Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè. Thi công lắp đặt hệ thống cơ –điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV. Mua bán máy móc,...

HƯỚNG DẪN ĐẶT TÊN CHI NHÁNH - VP ĐẠI DIỆN - ĐĐKD

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. 2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp...

THỦ TỤC THAY ĐỔI CON DẤU NĂM 2016

Trường hợp có thể thay đổi dấu doanh nghiệp • Thay đổi tên doanh nghiệp • Thay đổi mã số thuế doanh nghiệp • Thay đổi địa chỉ công ty khác quận • Thay đổi hình thức con dấu • Thay đổi dấu do hỏng, mòn méo, không còn giá trị sử dụng Thủ tục thay đổi con dấu trong doanh...

CÁC LOẠI THUẾ PHẢI NỘP KHI KINH DOANH

Sau khi hoàn tất thành công các thủ tục ĐKKD, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế và thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế theo qui định sau: 1. Thuế môn bài: • Đây là loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp mỗi năm 1 lần...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP NĂM 2016

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Mẫu...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 2016

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

1. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập gồm: 1. Cổ đông sáng lập quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ đông sáng lập được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng...