Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thành phần hồ sơ: - Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư 2014) - Mẫu I.10 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT. Căn cứ pháp lý: - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu...

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thành phần hồ sơ bao gồm: - Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều...

ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, TÊN NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu); - Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Ghi chú: Bản sao hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị...

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA VỐN GÓP

Hỏi: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam thì cần làm những thủ tục gì? Trả lời: Nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn mua hơn 50% cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp...

BỔ NHIỆM GIÁM ĐÔC LÀ NGƯỜI KHÔNG GÓP VỐN

Hỏi: Công ty TNHH có bổ nhiệm Giám đốc là người không có góp vốn trong công ty được không . Nếu được thủ tục gồm những giấy tờ gì và trình tự ra sao? Trả lời: Luật Doanh nghiệp năm 2014 không có qui định cấm công ty TNHH bổ...

GÓP KHÔNG ĐỦ VỐN ĐÃ CAM KẾT

Hỏi: Công ty cổ phần của chúng tôi gồm có 07 cổ đông, hiện nay có một cổ đông không đủ điều kiện kinh tế để góp vốn theo cam kết. Vậy chúng tôi phải giải quyết vấn đề này như thế nào cho đúng quy định? Trả lời: Vấn đề...

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

Tại khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH 1 TV

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Điều lệ công ty chuyển đổi; • Quyết định của Đại...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Hồ sơ bao gồm: - Thông báo đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD - Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện; - Bản sao hợp...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 TV DO THÊM THÀNH VIÊN MỚI

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Kèm theo: Trường hợp tiếp nhận thành viên mới: 3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc...

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH 2 TV

Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật gồm: 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (đã ghép nội dung công bố thông tin); 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm...