Fri16112018

Lần cập nhật cuối06:22:47 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn

Dịch vụ tư vấn

DỊCH VỤ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HẢI PHÒNG

Với dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi kinh doanh của Công ty Lê Mạnh, Quý khách có thể lựa chọn các gói dịch vụ sau: GÓI CƠ BẢN: Kết quả khách hàng nhận được: 1. Giấy chứng nhận doanh nghiệp 2. Dấu công ty + Dấu chức danh 3. Token...

PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hải Phòng của Công ty Lê Mạnh là: 1.800.000 vnđ (chưa bao gồm VAT 10%), khách hàng nhận được: 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc 2. Thông báo về cơ quan quản lý thuế, số chương, số khoản...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Hợp đồng chuyển nhượng (mẫu tham khảo)/tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho; 3. Bản sao...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng quản trị...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2 TV TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1 TV TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Bản sao...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm: 1- Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị...

TRÌNH TỰ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp - Chủ thể thông qua quyết định: Việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty (nếu là công ty TNHH một thành viên); của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH hai...