Wed21022018

Lần cập nhật cuối03:16:41 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn

Dịch vụ tư vấn

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 3 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005, tổ chức, cá nhân nước ngoài (Nhà đầu tư nước ngoài) được bỏ vốn để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Nhà đầu tư...

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh

Nhằm giúp các doanh nghiệp mới thành lập giảm bớt được những khó khăn, vướng mắc trong việc mua hóa đơn lần đầu, CTM xin cung cấp một số thông tin về thủ tục mua hóa đơn lần đầu như sau: ...

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp của bạn có thể cần bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, CTM sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục...

Các vấn đề cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

Quyết định thành lập doanh nghiệp (DN) là một quyết định quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp. Sau quyết định quan trọng đó, chính là lúc các nhà đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý để...

Chi nhánh - Văn phòng đại diện

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về mở Chi nhánh - Văn phòng đại diện: Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành; Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa Trưởng chi nhánh, Văn phòng đại diện và các...

Công ty hợp danh

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty hợp danh: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực...

Công ty TNHH hai thành viên

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư...

Công ty TNHH một thành viên

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty TNHH một Thành viên: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư vấn phương thức hoạt động và...

Tư vấn thành lập công ty cổ phần

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư vấn phương thức...