Wed20022019

Lần cập nhật cuối02:53:11 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn

Dịch vụ tư vấn

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VPDD

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: - Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY NĂM 2015

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi thành phố gồm: 1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 2. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ, VỐN GÓP 2015

Hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ, vốn góp năm 2015 gồm: 1. Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 2. Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi...

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH NĂM 2015

Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần gồm: 1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 2. Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của...

Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp năm 2015

Để đảm bảo thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày...

Ngành nghề kinh doanh cần có giấy phép sau khi hoạt động

TT Ngành nghề Giấy phép con Cơ quan cấp phép 01 Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa/Quốc tế Sở Du Lịch 02 Kinh doanh khách sạn Quyết định Công nhận hạng sao cơ sở lưu trú...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2015

1. Các qui định về thuế: Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 có một số nội dung doanh nghiệp cần lưu ý như sau: • Về Luật...

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

Với kinh nghiệm chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (cho gần 600 khách hàng), các chuyên viên của Công ty Lê Mạnh sẽ soạn thảo hồ sơ và đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và...

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHANH

Với kinh nghiệm chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (cho gần 600 khách hàng), các chuyên viên của Công ty Lê Mạnh sẽ soạn thảo hồ sơ và đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và...