Tue21082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển dụng tháng 7/2012

Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh (CTM) hiện đang có nhu cầu tuyển ứng viên cho các vị trí sau: 1. CÁN BỘ TÍN DỤNG Vị trí/Chức danh: Cán bộ tín dụng/thẩm định dự án đầu tư Số lượng: 08 người Mô tả công việc: - Đánh giá hiệu...

Hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức BH có uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 219/2010/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. Bảo lãnh thực hiện và phát hành thư cam kết Tàu...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT TRƯỜNG HỢP MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN TỪ 01-08-2016

Chính phủ mới ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Theo đó: - Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn (sau đây gọi chung...

Bàn giao Dự án đầu tư cho Công ty TNHH Lohasun Việt Nam

Theo đúng tiến độ đã ký với khách hàng, tháng 06/2014 Công ty CTM đã hoàn thiện và bàn giao Dự án đầu tư dây truyền sản xuất đèn Led và thiết bị phục vụ ngành điện nước do Công ty TNHH Lohasun làm chủ đầu tư. Dự án do...

Thông báo tuyển dụng tháng 7/2011

Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh (CTM) hiện đang có nhu cầu tuyển ứng viên cho các vị trí sau: 1. CÁN BỘ TÍN DỤNG Vị trí/Chức danh: Cán bộ tín dụng/thẩm định dự án đầu tư Số lượng: 08 người Mô tả công việc: - Đánh giá hiệu...

Mèo bắt chuột và câu chuyện thị trường đáy tháp

Ở hành lang Trường Đại học chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học tổng hợp Singapore có một tấm biển ghi câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình : “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột”. ...

Thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn năm 2016

Xác định thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn Theo các chuyên gia tài chính – kế toán, kế toán và các cán bộ ở các phòng ban trong doanh nghiệp (DN), thường thì lập và nhận các hóa đơn sai thời điểm và thời kỳ là do không để...

Thư chúc mừng Công ty cổ phần xây dựng FCT Việt Nam

CTM xin chúc mừng Công ty cổ phần xây dựng FCT Việt Nam đã trở Công ty thứ 521 được CTM tư vấn thành công về việc thành lập doanh nghiệp. Công ty cỏ phần xây dựng FCT Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Ngành...

Thông báo tuyển dụng tháng 4/2011

Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh (CTM) hiện đang có nhu cầu tuyển ứng viên cho các vị trí sau: ...