Wed20022019

Lần cập nhật cuối02:53:11 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Thủ tục thẩm định các dự án đầu tư?

Hỏi: Xin Quý Công ty cho biết thủ tục thẩm định dự án đầu tư? ...

Vì sao không cấn trừ thuế GTGT?

Hỏi: Tháng trước chúng tôi còn nợ thuế GTGT 15.000.000 đồng, tháng này Nhà nước phát sinh nợ lại thuế GTGT -2.000.000 đồng (số âm do thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra), như vậy Nhà nước vẫn còn nợ chúng tôi 7.000.000 đồng. Vì sao cơ quan thuế...

Nộp tờ khai thuế GTGT?

Hỏi: Nếu tạm ngưng kinh doanh hoặc không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế GTGT không? ...

Lập Báo cáo tài chính?

Hỏi: Công ty tôi có nhiều ngành nghề kinh doanh, có ngành nghề không chịu thuế GTGT và có ngành nghề chịu thuế GTGT. Hiện tại công ty chưa hoạt động kinh doanh và sản xuất. Vậy hoá đơn GTGT đầu vào sẽ kê khai như thế nào? Công ty...

Lương Giám đốc có được tính vào chi phí hợp lý?

Hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH nhưng thực tế chỉ 1 người bỏ vốn ra lập công ty. Cho tôi hỏi lương giám đốc (có tham gia kinh doanh) có được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN? ...

Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư nước ngoài?

Hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài muốn mua lại một phần dự án nhà ở và thương mại đang triển khai để bán, cho thuê, cho thuê mua thì thủ tục chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện như thế nào? ...

Tính thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức?

Hỏi: Công ty tôi mới chia lãi cổ tức của năm 2008 cho các cổ đông góp vốn. Khoản cổ tức của năm 2008 nhưng tháng 8/2009 mới nhận có phải tính thuế thu nhập cá nhân không? ...

Chuyển đổi hình thức hạch toán kế toán?

Hỏi: Công ty CP Thiết Kế XD thành lập năm 2007, đăng ký hình thức hạch toán là: chứng từ ghi sổ, sử dụng Quyết định 48/2006/QĐ-BTC dùng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nay Công ty muốn chuyển sang hình thức hạch toán Nhật Ký chung và sử dụng...

Mua vé điện tử, Phiếu thu tiền có được xem như Hóa đơn?

Hỏi: Công ty chúng tôi có mua vé máy bay cho nhân viên đi công tác, thanh toán bằng tiền mặt qua văn phòng bán vé của China Southern Airline, vé máy bay là vé điện tử. Chúng tôi có nhận được "Phiếu thu tiền cước vận chuyển" thay cho...