Tue19062018

Lần cập nhật cuối12:10:08 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Ngành, nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh

Hỏi: Xin Quý công ty cho biết những ngành, nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh? Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ...