Sat19012019

Lần cập nhật cuối01:47:38 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn

Dịch vụ tư vấn

THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU

1. Hồ sơ thành lập công ty xuất nhập khẩu gồm: - Giấy đề nghị thành lập công ty xuất nhập khẩu (theo mẫu); - Điều lệ công ty xuất nhập khẩu (theo mẫu ); - Danh sách thành viên, cổ đông công ty xuất nhập khẩu (theo mẫu); - Chứng minh thư...

THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên gồm: 1- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ KH...

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bao gồm: 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo PL (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ KHĐT) 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người...

THỦ TỤC THÔNG BÁO MẪU CON DẤU CHI NHÁNH

Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu gồm: 1.1 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của chi nhánh (trường hợp thành lập mới) (Mẫu quy định); 1.2 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của chi nhánh (trường hợp thay đổi) (mẫu...

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Thành phần hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); ======================================= Mọi thủ tục cần tư vấn về thành lập, thay đổi đăng ký kinh...

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thủ tục và hồ sơ thay đổi vốn góp của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Biên...

ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THÀNH GIẤY ĐKDN TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm: 1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 3. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký...

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp...

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 2 thành viên gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký văn phòng đại diện (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo); 3. Biên...