Thu20062019

Lần cập nhật cuối12:36:26 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn

Dịch vụ tư vấn

THAY ĐỔI KINH DOANH TRỰC TUYẾN

Công ty Lê Mạnh triển khai dịch vụ đăng ký thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh trực tuyến. Dịch vụ hoạt động (24h/ngày, 7 ngày/tuần) giúp Quý khách có thể thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh tại nhà mà không cần...

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH VẬN TẢI

1. Hồ sơ thành lập gồm: - Dự thảo Điều lệ Công ty; - Giấy đề nghị thành lập công ty; - Danh sách thành viên góp vốn; - Văn bản xác nhận vốn pháp định (trường hợp ngành nghề yêu cầu vốn pháp định); 2. Thời gian được cấp phép: 03 ngày làm việc 3. Lưu ý khi thành lập công ty...

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THUẾ CTCP

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài...

THÀNH LẬP CÔNG TY ONLINE

Với dịch vụ đăng ký kinh doanh trực tuyến, quý khách có thể thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty Lê Mạnh sẽ tiếp nhận thông tin, thực hiện các...

THỦ TỤC CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Trình tự thực hiện: Trường hợp có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu,...

THỦ TỤC BÁO CÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Trình tự thực hiện: Trường hợp có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh...

THAY ĐỔI NỘI DUNG TRONG GIẤY PHÉP ĐT, GIẤY CNNĐT

Thành phần hồ sơ, bao gồm: a) Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân...

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI CTY CỔ PHẦN THÀNH CTY TNHH 1 TV

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ...