Thu20062019

Lần cập nhật cuối12:36:26 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Đào tạo

Đào tạo

Khai giảng liên tục các lớp kế toán tổng hợp theo mô hình phòng kế toán ảo

Đào tạo kế toán theo mô hình phòng kế toán ảo của CTM thời gian qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người đã, đang và sẽ làm về công tác kế toán.Những lợi ích của mô hình đào tạo kế toán theo hình thức mới...

Quản trị sản xuất

Đang cập nhật...

Thủ thuật tin học văn phòng (4) - Một số phím tắt hữu dụng trong Word

Microsoft Office • Ctrl+Z, Ctrl+Y: tương đương với chức năng Undo và Redo trong Word nhưng cũng hiệu quả trong các phần mềm khác như Photoshop, Exel... • Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U: in đậm, in nghiêng, gạch chân các chữ đã bôi đen. • Ctrl+P: in những gì hiển thị trên cửa sổ. • Ctrl+Backspace: xóa cả từ thay...

Kỹ thuật soạn thảo tờ trình

Cần dùng cách hành văn để thể hiện đươc nhu cầu khách quan, hoàn cảnh thực tế đòi hỏi. 1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình: a) Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết của vấn đề cần trình duyệt. b) Nêu các chủ...

Thông báo chiêu sinh lớp Kế toán tổng hợp

Chương trình “Kế toán tổng hợp” được thiết kế đa dạng, hết sức linh hoạt theo hướng giúp cho học viên có thể nhanh chóng thực hiện được những công việc, nhiệm vụ kế toán cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chương trình “Kế toán tổng hợp” chỉ...