Fri04122020

Lần cập nhật cuối12:38:17 AM GMT

Back Thư viện

Thư viện

Thư mục: Thư mục gốc

folder.png

Chào mừng quý vị đến với thư viện của CTM. Tại đây quý vị có thể tải về những văn bản pháp luật, biểu mẫu, tài liệu tham khảo, sách điện tử... về các lĩnh vực khác nhau.

Thư mục con:

 • folder.png

  Văn bản pháp luật

  Số file:
  19
  Số thư mục con:
  6

  Thư viện các văn bản pháp luật.

 • folder.png

  Kế toán - Tài chính

  Số file:
  13
  Số thư mục con:
  10

  Thư viện sách vở, tài liệu lĩnh vực tài chính - kế toán.

 • folder.png

  Chứng khoán - Ngân hàng

  Số file:
  0
  Số thư mục con:
  0

  Tài liệu lĩnh vực chứng khoán - ngân hàng

 • folder.png

  Ebook - Phần mềm

  Số file:
  0
  Số thư mục con:
  0

  Thư viện sách điện tử và phần mềm.

 • folder.png

  Nhân sự

  Số file:
  0
  Số thư mục con:
  0

  Thư viện tài liệu về lĩnh vực nhân sự.

 • folder.png

  Quản trị doanh nghiệp

  Số file:
  8
  Số thư mục con:
  0

  Thư viện sách vở, tài liệu lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

 • folder.png

  Dự án đầu tư

  Số file:
  0
  Số thư mục con:
  0

  Thư viện tài liệu lĩnh vực dự án đầu tư.

 • folder.png

  Kỹ năng nghề nghiệp

  Số file:
  1
  Số thư mục con:
  0

  Tài liệu rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

 • folder.png

  Ngoại ngữ

  Số file:
  5
  Số thư mục con:
  1

  Thư viện sách ngoại ngữ.

 • folder.png

  Tin học ứng dụng

  Số file:
  0
  Số thư mục con:
  2

  Thư viện sách tin học ứng dụng.

 • folder.png

  Luận văn tốt nghiệp

  Số file:
  1
  Số thư mục con:
  0

  Thư viện luận văn tốt nghiệp

 • folder.png

  Biểu mẫu văn bản

  Số file:
  5
  Số thư mục con:
  3

  Thư viện biểu mẫu văn bản.